Období: duben 2016

STO PADESÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 30. 4. 2016 | přečteno: 515× | komentáře: 0
S t a r ý   n á h r o b e k  – číst dál

ČTYŘVERŠÍ (100)

Jan Hofírek (») | 30. 4. 2016 | přečteno: 464× | komentáře: 0
Z b r u s u   n o v ý   O p e l   V e c t r a    číst dál

DEUTSCHES HAIKU (23)

Jan Hofírek (») | 29. 4. 2016 | přečteno: 486× | komentáře: 0
D a s   a l t e   G r a b m a l  – číst dál

STO PADESÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 29. 4. 2016 | přečteno: 498× | komentáře: 0
L e t n í   p ř e h á ň k a číst dál

JE PETR MICHALŮ ZRÁDCE? SAŠA MITROFANOV MÁ JASNO...

Jan Hofírek (») | 28. 4. 2016 | přečteno: 1188× | komentáře: 0
Protiruská hysterie, jíž jsou u nás prostoupena všechna mainstreamová média, před několika dny na chvíli téměř ustala. Důvod? Český občan Petr Michalů požádal v Rusku o politický azyl, čímž mimo jiné postavil naše novináře před nezáviděníhodnou volbu. Mají o této události informovat (a tím ji nepřímo popularizovat), nebo hrát mrtvého brouka a riskovat, že pravda stejně vyjde najevo a oni se v očích lidí svým zatajováním nepříjemné zprávy definitivně znemožní? číst dál

DEUTSCHES HAIKU (22)

Jan Hofírek (») | 28. 4. 2016 | přečteno: 474× | komentáře: 0
W a s   f ü r   e i n   G l ü c k ! číst dál

DEUTSCHES HAIKU (21)

Jan Hofírek (») | 27. 4. 2016 | přečteno: 511× | komentáře: 0
D i e   a l t e   M a l e r e i  – číst dál

LOGIKA LIDÍ Z HATEFREE MI PŘIPADÁ PONĚKUD NELOGICKÁ...

Jan Hofírek (») | 27. 4. 2016 | přečteno: 640× | komentáře: 0
Přiznám se, že o spolku HateFree toho mnoho nevím a jeho činnost mě vůbec nezajímá. Pokud nějaké informace přece jen mám, tak spíše z doslechu – jedná se prý o jakési profesionální dobráky, usilující údajně o toleranci a nenásilí, přičemž v této jejich bohulibé činnosti je štědře podporuje samotná vláda a propaguje Česká televize. číst dál

ČTYŘVERŠÍ (99)

Jan Hofírek (») | 26. 4. 2016 | přečteno: 557× | komentáře: 0
N a   o d b o r n o u ,  j e m n o u   p r á c i číst dál

DAN RHODES: PROFESOR SNĚHEM ZAVÁTÝ

Jan Hofírek (») | 26. 4. 2016 | přečteno: 497× | komentáře: 0
Evoluční fanatik vs. náboženští kreativci – Dan Rhodes opět exceluje číst dál

ALESSANDRO BARICCO: PAN GWYN

Jan Hofírek (») | 25. 4. 2016 | přečteno: 512× | komentáře: 0
Silný, bizarně fantaskní příběh s meziřádkovým existenciálním podtextem  číst dál

DEUTSCHES HAIKU (20)

Jan Hofírek (») | 25. 4. 2016 | přečteno: 521× | komentáře: 0
M e i n   a l t e s   Z i m m e r číst dál

STO PADESÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 25. 4. 2016 | přečteno: 470× | komentáře: 0
S t a r á   k n í ž k a  – číst dál

DEUTSCHES HAIKU (19)

Jan Hofírek (») | 24. 4. 2016 | přečteno: 507× | komentáře: 0
S a r g b e s t a t t u n g  – číst dál

DEUTSCHES HAIKU (18)

Jan Hofírek (») | 23. 4. 2016 | přečteno: 494× | komentáře: 0
F l o h m a r k t  – číst dál

PETRA DVOŘÁKOVÁ: SÍTĚ

Jan Hofírek (») | 22. 4. 2016 | přečteno: 531× | komentáře: 1, poslední: 5. 6. 2016
Jen pro silné povahy – číst takovou knihu je totiž horor... číst dál

DEUTSCHES HAIKU (17)

Jan Hofírek (») | 21. 4. 2016 | přečteno: 553× | komentáře: 0
S o n n e n u n t e r g a n g číst dál

ČTYŘVERŠÍ (98)

Jan Hofírek (») | 20. 4. 2016 | přečteno: 524× | komentáře: 0
B e z   s p o n z o r ů   t o   d n e s   n e j d e číst dál

ICH BIN BÖHMERMANN!

Jan Hofírek (») | 20. 4. 2016 | přečteno: 528× | komentáře: 0
Merkels Angst vor dem eigenen Volk erweist zur Zeit alle Symptome der pathologischen geistigen Krankheit. Um die Entrüstung der deutschen Bevölkerung über ihre Flüchtlingspolitik, die klare Merkmale des Hochverrates zeigt, mit allen möglichen (und ebenfalls unmöglichen) Mitteln zu unterdrücken, scheut sie sich nicht mehr, sogar die grundlegenden Menchenrechte des demokratischen Staates, wie z. B. die Meinungsfreiheit, zu beseitigen. číst dál

PETR ŽANTOVSKÝ: PRŮVODCE MINOVÝM POLEM ČESKÉ ŽURNALISTIKY

Jan Hofírek (») | 19. 4. 2016 | přečteno: 812× | komentáře: 0
Zasvěcený a mimořádně aktuální pohled do zákulisí orwellovského mediálního divadla číst dál

DEUTSCHES HAIKU (16)

Jan Hofírek (») | 18. 4. 2016 | přečteno: 496× | komentáře: 0
D e r   W i r b e l w i n d ? číst dál

BLÍŽÍME SE K JAKOBÍNSKÉ DIKTATUŘE?

Jan Hofírek (») | 17. 4. 2016 | přečteno: 687× | komentáře: 0
Je 17. září 1793 a francouzský parlament, tzv. konvent, přijímá další z protidemokratických zákonů, kterých od svého ustanovení vyplodil již desítky. Tento nejnovější Zákon o podezřelých je však přece jen čímsi výjimečný. Od dnešního dne to má být ve Francii tak, že zločincem v očích státu se stane nejen ten, kdo spáchá nějaký protirežimní čin (za nějž se považuje např. veřejné vyznávání katolické víry, odmítání státního náboženství s jeho kultem Nejvyšší Bytosti apod.), ale i zcela bezúhonný člověk, který však neprojevuje požadované revoluční a vlastenecké smýšlení. A kdo bude posuzovatelem toho, zda ten či onen je dostatečně uvědomělý? Je to úplně jednoduché – toto právo i povinnost zároveň bude mít každý Francouz, který, když u někoho zjistí malou oddanost vůči novému režimu, je povinován takového potenciálního monarchistu, federalistu či zakukleného nepřítele volnosti, rovnosti a bratrství udat úřadům. Je samozřejmé, že tyto nepřátelské elementy nemůže čekat nic jiného než smrt. Začíná jakobínský teror a tzv. „krmení gilotiny“, a to až do července příštího roku, kdy revoluce, která – jak známo – požírá své děti, setne hlavy i jejím nejmocnějším protagonistům. číst dál

VOX POPULI aneb ROZHOVOR V BRNĚNSKÉ TRAMVAJI - O ZONCNĚ, PRYGLU A SLIMÁCÍCH...

Jan Hofírek (») | 15. 4. 2016 | přečteno: 746× | komentáře: 0
Před pár dny jsem v brněnské tramvaji potkal jednoho kamaráda, s nímž jsem kdysi pracoval v Zetoru. Pepan je čistokrevným Brňákem – tedy v tom smyslu, že jako dorozumívací prostředek používá hantec a jaksi předpokládá, že mu ostatní, např. i Nebrňáci jako já, budou rozumět. V mém případě to není problém, neboť dlouholeté dojíždění do moravské metropole mne dostatečně obeznámilo se zdejším dialektem, nevím ale, jestli náš krátký rozhovor, který se zde nyní pokusím reprodukovat, bude srozumitelný i pro Vás, moje čtenáře z Prahy, Plzně, Ostravy nebo Plané u Mariánských lázní. Nezbývá mně než doufat, že „brněnština“ není žádná maďarština... číst dál

DAN RHODES: To je Život!

Jan Hofírek (») | 15. 4. 2016 | přečteno: 416× | komentáře: 0
Živelný humor je také humor aneb Dan Rhodes je veselá kopa... číst dál

ČTYŘVERŠÍ (97)

Jan Hofírek (») | 14. 4. 2016 | přečteno: 522× | komentáře: 0
Z c e l a   s p r á v n ě  –  c o p a k   s e   d á   číst dál

TURECKÝ POCHOD MÍRU V MNICHOVĚ aneb MLADÍ MUSLIMOVÉ Z BUDOUCÍ ČLENSKÉ ZEMĚ EU JSOU UMÍRNĚNÍ A INTEGROVANÍ...

Jan Hofírek (») | 13. 4. 2016 | přečteno: 585× | komentáře: 0
10. dubna se v Mnichově konal „mírový pochod“ v Německu žijících Turků. I přes to, že je tak krátké, ukazuje následující video celkem jasně a jednoznačně, jak si „umírnění“ turečtí muslimové představují blízkou budoucnost. Totiž tak, že pány v Německu budou oni, zatímco z původního obyvatelstva se stane levná pracovní síla, která je bude živit. Když uvážíme, že Turecko je členem NATO a Evropa zvažuje bezvízový styk pro jeho občany a následné plnohodnotné členství této „demokratické“ země v EU, asi se máme na co těšit... číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 13. 4. 2016 | přečteno: 483× | komentáře: 1, poslední: 24. 7. 2016
M ě s í c   n a d   s t ř e c h o u  – číst dál

ČTYŘVERŠÍ (96)

Jan Hofírek (») | 13. 4. 2016 | přečteno: 555× | komentáře: 0
T e n h l e   z á k a z   b y l   f a k t   n u t n ý  číst dál

ZYGMUNT MILOSZEWSKI: HNĚV

Jan Hofírek (») | 12. 4. 2016 | přečteno: 447× | komentáře: 0
Kniha, v níž detektivní zápletka není cílem, ale prostředkem - vynikající román uznávaného polského autora míří dál než jen k objasnění kriminálního případu... číst dál

EVE MAKISOVÁ: TYMIÁNOVÉ DOPISY

Jan Hofírek (») | 11. 4. 2016 | přečteno: 551× | komentáře: 0
Nádherné románové zpracování tabuizovaného tématu – genocidu arménského národa se Turkům nikdy nepodaří vymazat z historické paměti lidstva!    číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 10. 4. 2016 | přečteno: 471× | komentáře: 0
V   p o d z i m n í m   v ě t r u číst dál

DÖRTE HANSENOVÁ: STARÝ KRAJ

Jan Hofírek (») | 8. 4. 2016 | přečteno: 496× | komentáře: 0
Vybroušená literární perla – impozantní debut Dörte Hansenové číst dál

NEČAS JE PRYČ aneb NECHÁME SE TEĎ PRO ZMĚNU NAPÁLIT SOBOTKOU?

Jan Hofírek (») | 7. 4. 2016 | přečteno: 622× | komentáře: 0
Je to snad už náš osud či prokletí, že se vždy znovu necháváme napálit, přechytračit, opít rohlíkem? Vždycky si říkáme, že to bylo naposledy, že dvakrát se o stejná kamna spálí jen hlupák, že těm šmejdům, co nám vnucují ty sady hrnců, speciální potravinové doplňky, dovolenou v Karibiku za neuvěřitelně bezkonkurenční cenu řekneme hezky od plic, co si o nich a jejich podrazech myslíme – ale pak přijde nějaký další šmejd s úplně novým, fantastickým produktem, krásně zabaleným do pozlátka vznešených frází a my se spálíme znovu, podtřetí, podesáté, posté... číst dál

KAFE a CIGÁRKO aneb LZE KLESNOUT JEŠTĚ HLOUBĚJI?

Jan Hofírek (») | 6. 4. 2016 | přečteno: 551× | komentáře: 0
Magnesia Litera... Vím, že hodnotit literární kvalitu není snadné, že k tomu, aby někdo dokázal oddělit zrno od plev a dobrou knihu od braku a kýče jsou nutné jisté předpoklady, zkušenosti, cit pro psaný projev a troufám si říct i láska k naší mateřštině. číst dál

„KŘESŤANŠTÍ UPRCHLÍCI“ V NĚMECKÉM RÁJI aneb ŽÁDNÍ KŘESŤANÉ TO NEBYLI

Jan Hofírek (») | 5. 4. 2016 | přečteno: 1141× | komentáře: 4, poslední: 10. 4. 2016
Podivná anabáze skupiny iráckých „křesťanů“ skončila (zatím) v Německu, a i když je mediálně přetřásána z mnoha stran a úhlů pohledu, jedna věc mi tam stále chybí. Je jí – stručně řečeno – odpověď na otázku, zda tito lidé jsou opravdu křesťané, za které se vydávají. Moje odpověď je záporná, což se pokusím ve stručnosti vysvětlit. číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 4. 4. 2016 | přečteno: 470× | komentáře: 0
M u ž   n a   l e š e n í číst dál

SCOTT McCLOUD: SOCHAŘ

Jan Hofírek (») | 4. 4. 2016 | přečteno: 433× | komentáře: 0
Rozpačitý dojem z komiksového bestselleru... číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 3. 4. 2016 | přečteno: 471× | komentáře: 0
J a s n á   n o c  – číst dál

MOJE KNIŽNÍ RECENZE NA LITERÁRNÍCH PORTÁLECH – KNIHCENTRUM

Jan Hofírek (») | 1. 4. 2016 | přečteno: 460× | komentáře: 0
http://www.knihcentrum.cz/vyborny-roman-z-pohadkoveho-sveta-skla-a-barev číst dál

GIOVANNI SARTORI: PLURALISMUS, MULTIKULTURALISMUS A PŘISTĚHOVALCI

Jan Hofírek (») | 1. 4. 2016 | přečteno: 712× | komentáře: 0
Prorocká kniha – italský politolog již před lety viděl nebezpečí naivního multikulturalismu číst dál