HAIKU

DVOUSTÉ DVACÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 21. 8. 2019 | přečteno: 320× | komentáře: 0
D a l e k á   c e s t a  – číst dál

DVOUSTÉ DVACÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 23. 12. 2018 | přečteno: 372× | komentáře: 0
Ř e p n á   k a m p a ň  – číst dál

DVOUSTÉ DVACÁTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 12. 10. 2018 | přečteno: 417× | komentáře: 2, poslední: 21. 8. 2019
M y s l i v e c k ý   b á l číst dál

DVOUSTÉ DVACÁTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 18. 9. 2018 | přečteno: 412× | komentáře: 0
Cyklostezka podél řeky číst dál

DVOUSTÉ DVACÁTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 23. 8. 2018 | přečteno: 414× | komentáře: 0
J a b l o ň o v ý   s a d číst dál

DVOUSTÉ DVACÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 14. 8. 2018 | přečteno: 411× | komentáře: 0
N o v é   h o d i n y číst dál

DVOUSTÉ DVACÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 3. 8. 2018 | přečteno: 424× | komentáře: 0
O b e c n í   v ý v ě s k a číst dál

DVOUSTÉ DVACÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 7. 7. 2018 | přečteno: 432× | komentáře: 0
Velká pardubická číst dál

DVOUSTÉ DEVATENÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 18. 6. 2018 | přečteno: 464× | komentáře: 0
Štědrý večer číst dál

DVOUSTÉ OSMNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 8. 5. 2018 | přečteno: 504× | komentáře: 0
Projížďka Prahou číst dál

DVOUSTÉ SEDMNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 4. 5. 2018 | přečteno: 519× | komentáře: 0
Chráněné druhy číst dál

DVOUSTÉ ŠESTNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 1. 5. 2018 | přečteno: 493× | komentáře: 0
Letecká přehlídka číst dál

DVOUSTÉ PATNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 26. 4. 2018 | přečteno: 637× | komentáře: 6, poslední: 12. 3. 2020
S l e p e c k ý   p e s  – číst dál

DVOUSTÉ ČTRNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 20. 4. 2018 | přečteno: 478× | komentáře: 0
L á n y   ř e p k y číst dál

DVOUSTÉ TŘINÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 11. 4. 2018 | přečteno: 526× | komentáře: 0
N o č n í   h u d b a  – číst dál

DVOUSTÉ DVANÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 20. 3. 2018 | přečteno: 506× | komentáře: 0
N á k l a d n í   v l a k  – číst dál

DVOUSTÉ JEDENÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 11. 3. 2018 | přečteno: 487× | komentáře: 0
H r n e k   s   n á p i s e m číst dál

DVOUSTÉ DESÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 5. 3. 2018 | přečteno: 547× | komentáře: 0
V e d l e j š á k  – číst dál

DVOUSTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 6. 1. 2018 | přečteno: 559× | komentáře: 0
Dlouhá cesta – číst dál

DVOUSTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 3. 12. 2017 | přečteno: 520× | komentáře: 0
„Mimo provoz“ číst dál

DVOUSTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 30. 10. 2017 | přečteno: 505× | komentáře: 0
D v ě   d u h y  – číst dál

DVOUSTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 18. 10. 2017 | přečteno: 552× | komentáře: 0
S r p n o v á   n o c číst dál

DVOUSTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 1. 10. 2017 | přečteno: 533× | komentáře: 0
J Í M E   Z D R A V Ě ! číst dál

DVOUSTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 10. 9. 2017 | přečteno: 483× | komentáře: 0
P ě s t   a   p r o s t ř e d n í k číst dál

DVOUSTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 26. 8. 2017 | přečteno: 499× | komentáře: 0
S u v e n ý r   z   P r a h y číst dál

DVOUSTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 11. 7. 2017 | přečteno: 406× | komentáře: 0
Vlny na řece číst dál

DVOUSTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 8. 7. 2017 | přečteno: 451× | komentáře: 0
Podzim v zahradě číst dál

DVOUSTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 21. 6. 2017 | přečteno: 442× | komentáře: 0
Měsíc za mraky číst dál

STO DEVADESÁTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 18. 6. 2017 | přečteno: 495× | komentáře: 0
N o v á   m ó d a ? číst dál

STO DEVADESÁTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 17. 6. 2017 | přečteno: 443× | komentáře: 0
Studna na hradě – číst dál

STO DEVADESÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 12. 6. 2017 | přečteno: 415× | komentáře: 0
Konec hry? číst dál

STO DEVADESÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 11. 6. 2017 | přečteno: 404× | komentáře: 0
M i s s   U n i v e r s e číst dál

STO DEVADESÁTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 31. 5. 2017 | přečteno: 396× | komentáře: 0
Letní kino – číst dál

STO DEVADESÁTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 22. 5. 2017 | přečteno: 409× | komentáře: 0
N ě m á   g r o t e s k a  – číst dál

STO DEVADESÁTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 4. 5. 2017 | přečteno: 398× | komentáře: 0
M a t ě j s k á   p o u ť  – číst dál

STO DEVADESÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 1. 5. 2017 | přečteno: 423× | komentáře: 0
K o l o n a   a u t  – číst dál

STO DEVADESÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 26. 4. 2017 | přečteno: 412× | komentáře: 0
K ř í ž   z a   v s í  – číst dál

STO DEVADESÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 18. 4. 2017 | přečteno: 415× | komentáře: 0
P r a v á c i ! číst dál

STO OSMDESÁTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 8. 3. 2017 | přečteno: 436× | komentáře: 0
K r e p o v á   r ů ž e číst dál

STO OSMDESÁTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 7. 3. 2017 | přečteno: 441× | komentáře: 0
V a g ó n y   m e t r a číst dál

STO OSMDESÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 2. 3. 2017 | přečteno: 466× | komentáře: 0
Z i m n í   o k n o  – číst dál

STO OSMDESÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 2. 1. 2017 | přečteno: 471× | komentáře: 0
N o v o r o č n í   B l e s k číst dál

STO OSMDESÁTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 27. 12. 2016 | přečteno: 464× | komentáře: 0
P o u z d r o   n a   h o u s l e číst dál

STO OSMDESÁTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 16. 12. 2016 | přečteno: 526× | komentáře: 1, poslední: 4. 2. 2017
P ř e s   t r á v n í k   v   p a r k u číst dál

STO OSMDESÁTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 7. 12. 2016 | přečteno: 473× | komentáře: 0
P r v n í   k a p k y  – číst dál

STO OSMDESÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 5. 12. 2016 | přečteno: 473× | komentáře: 0
D v o j i c e   v   p a r k u číst dál

STO OSMDESÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 3. 12. 2016 | přečteno: 501× | komentáře: 0
P r e m i é r a  – číst dál

STO OSMDESÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 25. 11. 2016 | přečteno: 545× | komentáře: 0
K r e m a t o r i u m číst dál

STO SEDMDESÁTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 18. 11. 2016 | přečteno: 477× | komentáře: 0
S v a t e b n í   š a t y číst dál

STO SEDMDESÁTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 29. 10. 2016 | přečteno: 458× | komentáře: 0
V   p o d z i m n í m   v ě t r u číst dál

STO SEDMDESÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 24. 10. 2016 | přečteno: 459× | komentáře: 0
R a c c i   n a d   ř e k o u číst dál

STO SEDMDESÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 30. 9. 2016 | přečteno: 496× | komentáře: 0
Z á m e k   v   L e d n i c i číst dál

STO SEDMDESÁTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 14. 9. 2016 | přečteno: 496× | komentáře: 1, poslední: 2. 10. 2016
P o d z i m n í   d e n  – číst dál

STO SEDMDESÁTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 11. 9. 2016 | přečteno: 531× | komentáře: 0
P ř í v a l   s n ě h u  – číst dál

STO SEDMDESÁTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 30. 8. 2016 | přečteno: 472× | komentáře: 0
Z l o b n ý   p o h l e d  – číst dál

STO SEDMDESÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 28. 8. 2016 | přečteno: 493× | komentáře: 0
D u š i č k o v ý   h ř b i t o v číst dál

STO SEDMDESÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 22. 8. 2016 | přečteno: 445× | komentáře: 0
P ř e d v á n o č n í   ú k l i d číst dál

STO SEDMDESÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 15. 8. 2016 | přečteno: 470× | komentáře: 0
A n t i k v a r i á t   číst dál

STO ŠEDESÁTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 13. 8. 2016 | přečteno: 478× | komentáře: 0
K o n e c   p o u t i  – číst dál

STO ŠEDESÁTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 8. 8. 2016 | přečteno: 509× | komentáře: 0
P o r y v   v ě t r u číst dál

STO ŠEDESÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 1. 8. 2016 | přečteno: 505× | komentáře: 0
S t ř í b r n é   v l a s y číst dál

STO ŠEDESÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 17. 7. 2016 | přečteno: 460× | komentáře: 0
K o k r h á n í   k o h o u t a číst dál

STO ŠEDESÁTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 27. 6. 2016 | přečteno: 480× | komentáře: 0
L o u ž e   n a   c e s t ě číst dál

STO ŠEDESÁTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 18. 6. 2016 | přečteno: 416× | komentáře: 0
C e s t a   l e s e m  – číst dál

STO ŠEDESÁTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 13. 6. 2016 | přečteno: 442× | komentáře: 0
Š ň ů r a   s   p y ž á m k e m číst dál

STO ŠEDESÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 9. 6. 2016 | přečteno: 458× | komentáře: 0
K r e s b a   a k t u  – číst dál

STO ŠEDESÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 7. 6. 2016 | přečteno: 527× | komentáře: 0
J e n   p r o l é t l číst dál

STO ŠEDESÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 2. 6. 2016 | přečteno: 462× | komentáře: 1, poslední: 3. 6. 2016
N a t ř e n é   o k n o číst dál

STO PADESÁTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 27. 5. 2016 | přečteno: 417× | komentáře: 0
K á l e j í c í   p e s číst dál

STO PADESÁTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 23. 5. 2016 | přečteno: 518× | komentáře: 0
P o l e   p l n é   a u t číst dál

STO PADESÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 22. 5. 2016 | přečteno: 421× | komentáře: 0
Č e r v e n á  – číst dál

STO PADESÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 11. 5. 2016 | přečteno: 426× | komentáře: 0
S t m í v á n í  – číst dál

STO PADESÁTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 10. 5. 2016 | přečteno: 466× | komentáře: 0
R á n o   n a   v s i  – číst dál

STÉ PADESÁTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 4. 5. 2016 | přečteno: 444× | komentáře: 0
T e n i s á k e m číst dál

STO PADESÁTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 2. 5. 2016 | přečteno: 436× | komentáře: 0
T r h á n í   t ř e š n í  – číst dál

STO PADESÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 30. 4. 2016 | přečteno: 515× | komentáře: 0
S t a r ý   n á h r o b e k  – číst dál

STO PADESÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 29. 4. 2016 | přečteno: 499× | komentáře: 0
L e t n í   p ř e h á ň k a číst dál

STO PADESÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 25. 4. 2016 | přečteno: 470× | komentáře: 0
S t a r á   k n í ž k a  – číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 13. 4. 2016 | přečteno: 484× | komentáře: 1, poslední: 24. 7. 2016
M ě s í c   n a d   s t ř e c h o u  – číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 10. 4. 2016 | přečteno: 472× | komentáře: 0
V   p o d z i m n í m   v ě t r u číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 4. 4. 2016 | přečteno: 470× | komentáře: 0
M u ž   n a   l e š e n í číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 3. 4. 2016 | přečteno: 471× | komentáře: 0
J a s n á   n o c  – číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 31. 3. 2016 | přečteno: 473× | komentáře: 0
L y ž a ř   n a   b ě ž k á c h číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 30. 3. 2016 | přečteno: 499× | komentáře: 0
N a   k ř í d l e c h   v á ž e k číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 30. 3. 2016 | přečteno: 481× | komentáře: 0
K á d ě   p l n é   r y b číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 27. 3. 2016 | přečteno: 493× | komentáře: 0
D u b o v ý   l i s t  – číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 27. 3. 2016 | přečteno: 500× | komentáře: 0
M a l i č k á   l o u ž e číst dál

STO ČTYŘICÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 22. 3. 2016 | přečteno: 486× | komentáře: 0
O d   r á n a   p r š í číst dál

STO TŘICÁTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 22. 3. 2016 | přečteno: 481× | komentáře: 0
J e n   s r p e k číst dál

STO TŘICÁTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 21. 3. 2016 | přečteno: 469× | komentáře: 0
D v a   m u ž i   v   a u t ě číst dál

STO TŘICÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 19. 3. 2016 | přečteno: 458× | komentáře: 0
T a k o v é   š t ě s t í ! číst dál

STO TŘICÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 18. 3. 2016 | přečteno: 528× | komentáře: 0
M a r i n g o t k a  – číst dál

STO TŘICÁTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 15. 3. 2016 | přečteno: 448× | komentáře: 0
D o   m é   z a h r a d y číst dál

STO TŘICÁTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 14. 3. 2016 | přečteno: 461× | komentáře: 0
N e h y b n ý   ú s m ě v  – číst dál

STO TŘICÁTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 13. 3. 2016 | přečteno: 467× | komentáře: 0
F o t b a l   n a   v s i  – číst dál

STO TŘICÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 11. 3. 2016 | přečteno: 476× | komentáře: 0
J a s n á   n o c  – číst dál

STO TŘICÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 11. 3. 2016 | přečteno: 463× | komentáře: 0
F a r m á ř s k ý   t r h  – číst dál

STO TŘICÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 8. 3. 2016 | přečteno: 464× | komentáře: 0
B o u ř k a   v   l e s e  – číst dál

STO DVACÁTÉ DEVÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 29. 2. 2016 | přečteno: 415× | komentáře: 0
P r o t i v í t r  – číst dál

STO DVACÁTÉ OSMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 28. 2. 2016 | přečteno: 502× | komentáře: 0
S r d c e   d o   k ů r y číst dál

STO DVACÁTÉ SEDMÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 27. 2. 2016 | přečteno: 459× | komentáře: 0
N a   j i n é   p o l e číst dál

STO DVACÁTÉ ŠESTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 25. 2. 2016 | přečteno: 407× | komentáře: 0
T a k o v é   d í v c e číst dál

STO DVACÁTÉ PÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 24. 2. 2016 | přečteno: 477× | komentáře: 0
M a l í   z l o d ě j i  – číst dál

STO DVACÁTÉ ČTVRTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 21. 2. 2016 | přečteno: 471× | komentáře: 0
V   t r á v ě   v   p a r k u číst dál

STO DVACÁTÉ TŘETÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 21. 2. 2016 | přečteno: 419× | komentáře: 0
N a   v ě ž i   c h r á m u číst dál

STO DVACÁTÉ DRUHÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 15. 2. 2016 | přečteno: 424× | komentáře: 0
P r a v á c i ! číst dál

STO DVACÁTÉ PRVNÍ HAIKU

Jan Hofírek (») | 14. 2. 2016 | přečteno: 433× | komentáře: 0
D ý m   z   k o m í n a  – číst dál

STO DVACÁTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 13. 2. 2016 | přečteno: 405× | komentáře: 0
Z á k a z   s k l á d k y  – číst dál

STO DEVATENÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 11. 2. 2016 | přečteno: 390× | komentáře: 0
N á h l á   v z p o m í n k a  - číst dál

STO OSMNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 10. 2. 2016 | přečteno: 409× | komentáře: 0
Z p o ž d ě n ý   v l a k  - číst dál

STO SEDMNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 5. 2. 2016 | přečteno: 451× | komentáře: 0
B o ž í   m u k a  - číst dál

STO ŠESTNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 3. 2. 2016 | přečteno: 408× | komentáře: 0
N á h l á   p r o m ě n a číst dál

STO PATNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 28. 1. 2016 | přečteno: 446× | komentáře: 0
S   d í k y   s i   s e d á m  - číst dál

STO ČTRNÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 27. 1. 2016 | přečteno: 489× | komentáře: 0
P l a c e   d e   l a   C o n c o r d e číst dál

STO TŘINÁCTÉ HAIKU

Jan Hofírek (») | 24. 1. 2016 | přečteno: 416× | komentáře: 0
P o d z i m   u   ř e k y číst dál